Utbildningar

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg I

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris: 28900 kr exkl. moms

Utbildning: 3+1 dagar, examination genomförs. Finns även som företagsintern utbildning.

Målgrupp: Högre chefer, HR-ansvariga, mellanchefer och coacher i samtliga branscher.

När: 12/5 2020, +13/5 och 14/5 2020 samt 11/6 2020.

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg I

Med hänsyn till Covid-19 så erbjuder Assessio nu alla fysiska utbildningar även som webinar. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support på support@assessio.se. 

 

Hur fungerar vi tillsammans med andra människor? Varför krockar vi ibland? Det och mycket mer får du svar på under fyra utbildningsdagar. 

Den här grundutbildningen i MBTI ger dig bättre förståelse i hur människor fungerar, till exempel varför samarbetet i vissa fall fungerar men i andra fall inte gör det. Hur föredrar jag och andra att agera? Vilken omgivning trivs vi bäst i?

MBTI Steg I går igenom typteori, MBTI preferenserna, övningar kring resultaten, tolkning, etiska frågor, återkoppling och specifik testkunskap.

Efter grundutbildningen kan du fördjupa dina kunskaper genom att gå MBTI Steg II.

En licensavgift på 20 000 kronor tillkommer. Licensen gäller för ett år och ger dig rätt att använda alla Assessios test, förutsatt att du har relevant utbildning.

Personlig certifiering

När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.

Se Assessios anmälningsvillkor.

LÄS MER OM MBTI