Utbildningar

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg II

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris: 12500 kr exkl. moms

Utbildning: 2 dagar. Finns även som företagsintern utbildning.

Målgrupp: Du som är HR-ansvarig, coach eller har liknande roller i stora eller små organisationer.

När: 27/1 2021 - 28/1 2021, 9.00–16.00

Myers-Briggs Type Indicator – MBTI Steg II

Med hänsyn till Covid-19 så erbjuder Assessio nu alla fysiska utbildningar även som webinar. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support på support@assessio.se. 

 

MBTI Steg II ger dig en fördjupad förståelse för människors handlingar. Varför skiljer vi oss åt i vissa situationer trots att vi så ofta fungerar likadant?

Utbildningen breddar och fördjupar förståelsen av MBTI och typteorin. MBTI Steg II är ett effektivt verktyg för dig som arbetar med personalutveckling, ledarutveckling, karriärutveckling, konflikthantering och coaching. Personer med samma typ i MBTI Steg I får här en möjlighet att undersöka vilka likheter och olikheter de har sinsemellan och varför de upplevt sig som olika.

Kurskrav: För att gå MBTI Steg II måste du ha en fullgjord utbildning av MBTI Steg I.

Personlig certifiering

När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.

LÄS MER OM MBTI