Utbildningar

HR-HUBEN: Öka den strategiska självinsikten hos ledare och team

UTBILDNINGSINFORMATION

Gratis

60 minuter

Målgrupp: För dig som är intresserad av HR och rekrytering.

Anmäl dig: 21/1 2021, 11.00-12.00 (Webinar)

HR-HUBEN: Öka den strategiska självinsikten hos ledare och team

Det är först när vi blir medvetna om våra egna styrkor och svagheter som vi kan göra annorlunda. För att få till beteendeförändringar i en organisation behöver vi därför börja med att öka vår egen nivå av strategisk självinsikt.  

Dina beteenden, tankar och invanda mönster kan kännas självklara för dig – på samma sätt som andras sätt att vara är lika självklart för dem. När vi samlas i olika konstellationer, som en arbetsplats, så blir våra likheter och olikheter plötsligt tydligare än någonsin.  

Under 2021s första HR-hub lyfter Assessios seniora konsult Mattias Lowebrant temat strategisk självinsikt. Genom att inte bara öka vår förståelse för hur vi beter oss, men också förstå hur andra kan uppfatta oss, så kan vi ta samarbete och engagemang till en ny nivå.

I samband med att Assessio har tagit fram en helt ny utbildning inom strategisk självinsikt så har vi fått väldigt många frågor om ämnet och dess koppling till arbetspsykologin. Under den kostnadsfria HR-huben kommer Mattias att lyfta frågeställningarna:

  • Vad är strategisk självinsikt?
  • Hur påverkar vår personlighet våra beteenden?
  • Är det möjligt att förändra djupt rotade beteendemönster? Och hur?
  • Vilka exempel på strategisk självinsikt (eller avsaknad av det…) kan vi se i vår värld idag?

Mattias Lowebrant har tillsammans med Sandra Axelsson, psykolog och Customer Success Manager på Assessio, berättat mer om begreppet strategisk självinsikt och hur det kan användas i en intervju. Läs den här!

LÄS MER OM NYA UTBILDNINGEN

OM HR-HUBEN

När många av oss befinner oss hemma, långt bort från våra vanliga sociala sammanhang och rutiner, så är det extra viktigt att vi tar oss tiden att umgås på de sätt vi kan. För att skapa en mötesplats så har Assessio startat webinarserien HR-huben, där fokus ligger på att belysa frågor och utmaningar inom HR och rekrytering. Varannan vecka lyfter våra konsulter ett nytt tema och svarar på frågor. 

HR-huben leds av Assessios erfarna konsulter och är helt kostnadsfria. Innehållet är byggt utifrån vanliga frågor som vi möter i vår bransch. Har du förslag på ett tema för HR-huben? Hör gärna av dig till vår innehållsansvariga Anna Åslund på anna.aslund@assessio.se!