Utbildningar

Sommarakademi: Matcha individer mot organisationskultur med MATCH-V

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris inklusive 25% rabatt: 3750 kr exkl. moms

Utbildning: Halvdag.

Målgrupp: Du som jobbar inom HR och rekrytering. Utbildningen ges som webinar via Microsoft Teams med anledning av rådande omständigheter.

Anmäl dig: 12/8 2020, 13.00–16.00 (Webinar)

ASSESSIOS SOMMARAKADEMI: Identifiera vad som motiverar era medarbetare och kandidater

För många så innebär sommaren ett lugnare arbetstempo där projekt stannar av under semesterveckorna. Under den här perioden erbjuder Assessio därför kompetensutveckling i form av en rad utbildningar till rabatterade priser. I år erbjuder vi våra mest populära utbildningar till 25% rabatt: Grundutbildningarna i Ascend, MAP-X och MATCH-V. 

Fler utbildningar i Assessios sommarakademi:

Totalpriset för alla tre utbildningar är 24 675 kr (inklusive rabatten). Om du bokar alla tre utbildningar får du dessutom ta del av vårt paketpris där totalpriset är 22 900 kr för samtliga utbildningar. Utbildningarna sker i webinarform över Microsoft Teams. När du anmäler dig får du en inbjudan till mötet. 

 

Lär dig att tolka resultatet av MATCH-V

Forskning visar att när individers psykologiska behov är tillfredsställda är de också mer benägna att investera sin energi i sitt jobb. Därför har Assessio skapat MATCH-V, testet som mäter hur väl en organisationskultur matchar en individs värderingar och preferenser. I vår utbildning lär du dig hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MATCH-V.

Vad är MATCH-V?

MATCH-V mäter termen ”person-culture fit”, det vill säga teorin om hur en individs värderingar och preferenser förhåller sig till andras. MATCH-V är baserat på den internationella motivationsteorin ”self-determination theory” och mäter motivationsfaktorer hos en kandidat. Verktyget ger värdefulla insikter i en individs värderingar och drivkrafter

Vad är nyttan med MATCH-V?

I rekryteringsprocesser utvärderar MATCH-V hur väl en kandidat passar en organisationskultur för att ge insikt i om individen är rätt för rollen – och om individen skulle trivas i organisationen. Individer som i högre grad matchar organisationens kultur kommer också att få sina behov tillgodosedda och känna ett högre engagemang i sitt jobb.

Genom att identifiera den nuvarande kulturprofilen i en organisation är det också möjligt att utvärdera om den går i linje med verksamhetens syfte och mål. Det går även att mäta genomförbarheten och vidare effektiviteten av förändringsarbeten och verktyget ger också en ökad förståelse för hur varje individ bäst kan coachas för att utvecklas.

MATCH-V kan även användas i ett attraktionssyfte. Testet kan framgångsrikt placeras på en organisations hemsida för att göra det lättillgängligt för potentiella kandidater att testa hur väl de matchar organisationsprofilen ­– innan de söker jobb där.

Team och arbetsgrupper på en arbetsplats kan ha olika rådande kulturer. MATCH-V ger indikationer på vad som händer i en arbetsgrupp om en person slutar och en annan individ, exempelvis med andra värderingar och motivationsfaktorer, kommer in som ersättare. MATCH-V gör det möjligt att bygga kompatibla team som drivs av samma frågor.

LÄS MER OM MATCH-V

Varför ska jag gå en utbildning i MATCH-V?

Assessio erbjuder en halvdagsutbildning i MATCH-V. Du har ett stort etiskt ansvar för alla de kandidater som du möter och bedömer. Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra tester.

Med hänsyn till Covid-19 så erbjuder Assessio nu alla fysiska utbildningar även som webinar. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support på support@assessio.se.