Utbildningar

Webinar: Hur snabbt kan arbetsmarknaden ställa om ”post covid-19”?

UTBILDNINGSINFORMATION

Gratis

Utbildning: 2 timmar

Målgrupp: Webinaret riktar sig till dig som är ledare, jobbar inom HR eller jobbar med rådgivning för beslutsfattare

Anmäl dig: 03/6 2020, 10.00-12.00 (webinar) (Webinar)

Webinar: Hur snabbt kan arbetsmarknaden ställa om ”post covid-19”?

Nu lanserar Assessio verktyget Learning Agility

Det kommer att finnas ett ”före” och ett ”efter” coronakrisen. För att utvecklas med den nya arbetsmarknaden ställs höga krav på vår acceptans och förmåga till förändring. Nu bjuder Assessio in till ett webinar där vi lanserar begreppet ”learning agility” och där vi resonerar kring varför det just nu är mer aktuellt än någonsin. 

En arbetsmarknad i kris gör att Sverige kan ha en arbetslöshet på 11 procent redan i juni. Till hösten kan den nå närmare 15 procent. Samtidigt är det svårt för experter att sia om framtiden då mycket beror smittspridningen och vilka effekter regeringens stödpaket får.

Nu har en enorm press hamnat på alla organisationer och deras förmåga att ställa om till en arbetsmarknad ”post covid-19”. Att snabbt kunna digitalisera, automatisera och ta fram omställningstjänster blir för många den enda vägen framåt. Samtidigt blir vårt kontinuerliga lärande avgörande för att vara konkurrenskraftig. I början av maj rapporterade Forbes om hur ”learning agility” är en av de absolut viktigaste färdigheterna en individ kan ha på dagens, och framtidens, arbetsmarknad.    


VAD ÄR LEARNING AGILITY?

Learning agility handlar om varje individs förmåga att utveckla och tillämpa nya beteenden genom nya erfarenheter och situationer. Förmågan, men också viljan, att kontinuerligt lära och lära om är en nyckelingrediens i alla organisationer.

Din learning agility är inte statisk – med rätt insikter och självkännedom går den att utveckla! Behovet av learning agility syns nu bland annat i hur ledare coachar sina medarbetare i en ny osäkerhet och hur medarbetare i sin tur behöver anpassa sig till nya roller och arbetsuppgifter.

Under webinaret tar Assessio ett grepp om learning agilty och hur det är möjligt att jobba med det som utvecklingsverktyg i en organisation. 

Medverkande:

Moderator: Emma Engebretzen, konsultchef Assessio
Föreläsare: Pär Cederholm, CEO Assessio-gruppen och Anders Hectorlinde, senior advisor Assessio

PUNKTER UR PROGRAMMET

  • Vad innebär det att vara ”learning agile” – och hur mäts det?
  • Så identifierar du medarbetares learning agility
  • Lär dig hur du kan utveckla din egen och dina medarbetares förändringsbenägenhet
  • Lär dig vad som driver (och förhindrar!) framgångsrik förändring

Du som deltar i webinaret kommer att få möjlighet att genomföra Assessios tester och mäta din egen learning agility. Du får även en omfattande rapport med tips för hur du kan utvecklas. Vill du veta mer om learnign agility? Läs en intervju med Pär Cederholm här!