Assessios utbildningar är utmanande, otroligt lärorika och varvar teori, praktik och spännande insikter med ett tydligt mål. När du går en utbildning hos oss kommer du att få den kompetens du behöver för att fristående kunna arbeta med våra verktyg och metoder. 

Våra utbildningar finns i två format:

  • Certifieringsutbildningar – du väljer när och var du vill genomföra den helt digitala utbildningen. Du får möjlighet att delta på webinar med andra deltagare och får nya perspektiv och insikter av dina kurskamrater.
  • Företagsinterna utbildningar – innehållet skräddarsys efter just dig och din organisation utifrån ert behov.

Certifieringsutbildningar

Ascend
Assessio platform
Tidsbestämda utbildningar, event och webinar

UTBILDNINGSNIVÅER

För att passa dig oavsett om du är ny i branschen eller har flera års erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering så kommer våra utbildningar på tre olika nivåer: grundläggande certifieringsutbildningar, fördjupningsutbildningar och, för de mest erfarna, ”train the trainer”-utbildningar. 

1. Certifieringsutbildningar

Lär dig jobba kompetensbaserat och med icke-diskriminerande metoder genom att certifiera dig i våra verktyg. Genom utbildningen ”Kompetensbaserad rekrytering i Ascend” så lär du dig jobba datadrivet med personlighetstestet MAP och kapacitetstestet Matrigma. Du kan även gå grundutbildningar i MAP-X, MATCH-V och Myers-Briggs.

2. Fördjupningsutbildningar

När du kommit igång med Ascend och arbetat med våra metoder i ungefär ett år kan det vara dags för nästa steg – på så sätt kan du avancera och upptäcka alla delar med plattformen. Här hittar du utbildningarna Fördjupad tolkning av profiler, Fördjupad intervjuteknik och Ascend Super User.

3. ”Train the trainer”

Våra utbildningar gör det möjligt för dig som van Ascend-användare att sprida metoderna och kunskapen vidare inom din organisation. Genom många års erfarenhet så har vi lärt oss att vissa faser i en process är mer kritiska och att det kan behövas särskilda metoder för att få med sig en viktiga delar av organisationen på ett kompetensbaserat arbete. Våra utbildningar ”Så jobbar du med grupper i Ascend” och ”Så får du med dig din organisation” ger dig kunskapen du behöver för att klara alla delar av processen. 

4. On Demand-training

Under 2021 lanserade Assessio vår helt nya, moderna on demand-utbildning som gör det möjligt att utbilda dig helt på dina villkor. Lär dig jobba träffsäkert, inkluderande och icke-diskriminerande med våra världsledande verktyg genom att utbilda dig när och var det passar dig! I dagsläget finns vår grundutbildning som on demand och vi kommer att släppa fler utbildningar i formatet inom kort.