Personlighet

PERSONLIGHETSTEST SOM HJÄLPER DIG ATT IDENTIFIERA POTENTIAL

Alex Tidgård, konsult och produktutvecklare Assessio

”Att kunna mäta en individs personlighet är grundläggande för en verksamhet, vare sig det gäller rekrytering, urval eller utveckling. Att förstå både våra olikheter och likheter, samt hur de bäst kan användas, gynnar både organisation och individ.”

Alex Tidgård, konsult och produktutvecklare Assessio

MAP i kompetensbaserad rekrytering

I Assessios grundutbildning ”Kompetensbaserad rekrytering i Ascend” lär du dig att jobba inkluderande och icke-diskriminerande med våra verktyg. Genom utbildningen blir du certifierad i personlighetstestet MAP och begåvningstestet Matrigma samtidigt som du lär dig jobba med Assessios kompetensramverk som grund. 

BOKA UTBILDNING

 

MAP för utveckling

Genom utbildningen ”MAP för utveckling: Strategisk självinsikt” gör vi det ännu enklare för dig som redan är certifierad användare att bedriva utvecklingsinsatser i din organisation med stöd av MAP. Utbildningen gör det enkelt för dig att på egen hand utveckla ledare och chefer med potential som utgångspunkt. 

BOKA UTBILDNING

FAQ OM MAP