Personlighet

PERSONLIGHETSTEST SOM HJÄLPER DIG ATT IDENTIFIERA POTENTIAL

Alex Tidgård, konsult och produktutvecklare Assessio

”Att kunna mäta en individs personlighet är grundläggande för en verksamhet, vare sig det gäller rekrytering, urval eller utveckling. Att förstå både våra olikheter och likheter, samt hur de bäst kan användas, gynnar både organisation och individ.”

Alex Tidgård, konsult och produktutvecklare Assessio

FAQ OM MAP

MAP kan genomföras på dator, surfplatta och smartphone. Testet tar cirka 20 minuter att genomföra men har ingen tidsgräns.

MAP-resultaten finns tillgängliga som flera olika rapporter anpassade efter syfte:

• Enkla datarapporter med enbart skalpoäng för en översiktlig bild av ett resultat.

• Beskrivande tolkningsrapporter som bland annat identifierar typiska egenskaper, beteenden och utvecklingsförslag.

• Omfattande ledarskapsrapporter med fokus på potential och utveckling.

MAP administreras via Ascend by Assessio – en modern, säker och användarvänlig plattform. Ascend möjliggör automatisk kandidatåterkoppling och återanvändning av testresultat i olika rekryteringsprojekt.

Ja, MAP är certifierat av DNV GL i Norge.

MAP kan tillämpas vid screening/urval, onboarding, utveckling av personal och ledare, successionsplanering och karriärcoachning.

MAP är ett test som mäter hur en person vanligtvis är. Utifrån ett MAP-resultat kan verktyget MAP-X användas för att mäta personlighetens extrema sidor, exempelvis riskbeteenden som framträder under stress, press och trötthet.