ISO 27001

Assessios styringssystem er ISO-sertifisert. ISO 27001 er en standard som er dedikert til sikkerhet for forretningsinformasjon og konfidensielle opplysninger som blir gjort tilgjengelige av kunder. Et ISO 27001-sertifikat beviser at sikkerheten for forretningsinformasjon er korrekt beskrevet, implementert og kontrollert. ISO 27001 er en internasjonalt anerkjent sertifisering for informasjonssikkerhet.

Gjennom Assessios sertifisering forsikres du om at alle prosesser, systemer og tjenester oppfyller denne omfattende standarden for informasjonssikkerhet, og at din informasjon og dine personopplysninger er korrekt beskyttet og håndteres konfidensielt. Dersom du vil ha mer informasjon om vårt arbeid med ISO 27001, eller om du har andre spørsmål, kontakt info@assessio.no.

 

GDPR

25. mai 2018 trådte ny lov om datasikkerhet i kraft. Denne lovgivningen er populært kjent som GDPR, som er en forkortelse av den generelle personvernlovgivningen. GDPR er en EU-forskrift som gjelder direkte i alle EUs medlemsland. Lovgivningen har til hensikt å sikre et høyt sikkerhetsnivå hva gjelder behandling av personopplysninger.

Personvern i Ascend
Personvernerklæring Assessio Norge

Våre underleverandører

Rekrutteringsmodul

MBTI tester GDPR